Skip to content

Skip to table of contents

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਬਿਵ 30:11-14; w10 4/1 27 ਪੈਰਾ 2)

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (ਬਿਵ 30:15; w10 4/1 27 ਪੈਰਾ 1)

ਯਹੋਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ (ਬਿਵ 30:19; w10 4/1 27 ਪੈਰਾ 4)

ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।