Skip to content

Skip to table of contents

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ

ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ (ਬਿਵ 14:28, 29 it-2 1110 ਪੈਰਾ 3)

ਸਬਤ ਦੇ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਬਿਵ 15:1-3; it-2 833)

ਜਿਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ (ਬਿਵ 15:12-14; it-2 978 ਪੈਰਾ 6)

ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ‘ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?’