Skip to content

Skip to table of contents

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਸ਼ਾਊਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਰ ਸੀ

ਸ਼ਾਊਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਰ ਸੀ

ਸ਼ਾਊਲ ਨਿਮਰ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ (1 ਸਮੂ 9:21; 10:20-22; w20.08 10 ਪੈਰਾ 11)

ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੜਕਿਆ (1 ਸਮੂ 10:27; 11:12, 13; w14 3/15 9 ਪੈਰਾ 8)

ਸ਼ਾਊਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੇਧ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ (1 ਸਮੂ 11:5-7; w95 12/15 10 ਪੈਰਾ 1)

ਨਿਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। (ਰੋਮੀ 12:3, 16; 1 ਕੁਰਿੰ 4:7) ਨਾਲੇ ਨਿਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੇਧ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਾਂਗੇ।