Skip to content

Skip to table of contents

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ (1 ਸਮੂ 3:4-7; w18.09 24 ਪੈਰਾ 3)

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਲੀ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ (1 ਸਮੂ 3:8, 9)

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਲਈ ਪਰਵਾਹ ਦਿਖਾਈ (1 ਸਮੂ 3:15-18; w18.09 24 ਪੈਰਾ 4)

ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ: ‘ਮੈਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?’