Skip to content

Skip to table of contents

ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ?

ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ?

ਬਾਈਬਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਕਰਕੇ ਹੋਈ?