Skip to content

Skip to table of contents

ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ

ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਲ ਸਰਵੀਟਸ, ਵਿਲਿਅਮ ਟਿੰਡੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।