Skip to content

Skip to table of contents

ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ​—ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ (ਵਿਲਿਅਮ ਟਿੰਡੇਲ)

ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ​—ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ (ਵਿਲਿਅਮ ਟਿੰਡੇਲ)

ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲਿਅਮ ਟਿੰਡੇਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ।