Skip to content

Skip to table of contents

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ | ਨੂਹ

ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ”

ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ”

ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕ-ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੂਹ ਆਪਣੀ ਢੂਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚੌੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਕ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੱਡ-ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਸੀ!

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨੂਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ-ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਉੱਦਾਂ-ਉੱਦਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਲ-ਪਰਲੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ! ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੂਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਨੂਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਨੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ।” (ਉਤਪਤ 6:9) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੂਹ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨੂਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਨੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਨੂਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: “ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ।” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:7) ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨੇਕ ਆਦਮੀ

ਨੂਹ ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹਨੋਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸੀ। ਹਨੋਕ ਵੀ ਇਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਨੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨੋਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਗਏ ਸਨ। (ਉਤਪਤ 5:22; 6:11; ਯਹੂਦਾਹ 14, 15) ਇੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਵਧੀ?

ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹੱਵਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੂਤ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਆਰਥੀ, ਘਮੰਡੀ ਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਦੂਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।​—ਉਤਪਤ 3:1-5; 6:1, 2; ਯਹੂਦਾਹ 6, 7.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਨੈਫ਼ਲਿਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਡੇਗਣ ਵਾਲੇ।” ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।’ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 120 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।​—ਉਤਪਤ 6:3-5.

ਨੂਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ

 ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਸੀ! ਪਰ ਨੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਤੇ ਯਾਫਥ ਸਨ। * ਨੂਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਸੂਰਬੀਰਾਂ’ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਫ਼ਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਨੂਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੈਫ਼ਲਿਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ।​—ਉਤਪਤ 6:6.

ਅੱਜ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। (ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 11:5; 37:10, 11) ਇਸ ਬੁਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੂਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।

‘ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ’

ਇਕ ਦਿਨ ਨੂਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੂਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ: “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਾ।”—ਉਤਪਤ 6:14.

ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਨਾ ਅਗਲਾ, ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਆਮ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਬਕਸੇ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਉਚਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਲਿੱਪਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ: ‘ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।’ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਂ ਤੂੰ ਅਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਅਰ ਤੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਅਰ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।” ਨੂਹ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਲ-ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ!​—ਉਤਪਤ 6:17-20.

ਨੂਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 437 ਫੁੱਟ (133 ਮੀਟਰ) ਲੰਬੀ, 73 ਫੁੱਟ (22 ਮੀਟਰ) ਚੌੜੀ ਤੇ 44 ਫੁੱਟ (13 ਮੀਟਰ) ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਨੂਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕੀਤਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।”​—ਉਤਪਤ 6:22.

ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 40-50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ’ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਛੱਤ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਂਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਛੱਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।​—ਉਤਪਤ 6:14-16.

ਜਿੱਦਾਂ-ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ-ਉੱਦਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਨੂਹ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ‘ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ’ ਸੀ। (2 ਪਤਰਸ 2:5) ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ। (ਮੱਤੀ 24:37-39) ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਪਰ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟੇ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਤੇ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ’ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। (2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:1) ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੂਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

“ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਜਾਓ”

ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਲਗਭਗ 600 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਾਮਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। * ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਮਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯਾਨੀ ਨੂਹ ਦੇ ਦਾਦੇ ਮਥੂਸਲਹ ਦੀ 969 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਮਥੂਸਲਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। (ਉਤਪਤ 5:27) ਮਥੂਸਲਹ ਅਤੇ ਲਾਮਕ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਆਦਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ: “ਤੂੰ ਅਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।” ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ-ਦੋ ਹੋਣੀ ਸੀ।​—ਉਤਪਤ 7:1-3.

ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਨੂਹ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪ “ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਕੋਲ ਗਏ।” (ਉਤਪਤ 7:9) ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਤੁਰਦੇ, ਕਈ ਰੀਂਗਦੇ ਆਏ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਏ। ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਵੱਡੇ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਕਈ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪਤਲੇ ਸਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ!

ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ: ‘ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ?’ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ: ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ  ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾ ਸਕੇ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। (ਉਤਪਤ 1:28) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਲੋ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੂਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਨੂਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਨੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸਬੂਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ। (2 ਪਤਰਸ 3:3-6) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’ ਜੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।—ਉਤਪਤ 7:16-21.

ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ! (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 33:11) ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਨੂਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਨੂਹ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਗਏ। ਨੂਹ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੂਹ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ! (w13-E 04/01)

^ ਪੇਰਗ੍ਰੈਫ 10 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ।

^ ਪੇਰਗ੍ਰੈਫ 20 ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂਹ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਆਰਾਮ।” ਉਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਾਪ ਹਟਾਵੇਗਾ। ਨੂਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ। (ਉਤਪਤ 5:28, 29) ਲਾਮਕ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ।