Skip to content

Skip to table of contents

 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

‘ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ’

‘ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ’

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਣੀ ਇਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਮੱਤੀ 11:25 ਪੜ੍ਹੋ।

ਆਇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: “ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਯਿਸੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। (ਮੱਤੀ 11:20-24) ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚੋ, ‘ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?’ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸਨ।—ਮੱਤੀ 13:10-15.

ਯਿਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚਲੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਹੇ ਪਿਤਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ।” ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ‘ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ’ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ?

ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਘਮੰਡੀ। (ਯਾਕੂਬ 4:6) ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ’ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਮੰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:19-21) ਪਰ ਉਹ “ਨਿਆਣਿਆਂ” ਯਾਨੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਮਰ ਹਨ। (ਮੱਤੀ 18:1-4; 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:26-28) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਘਮੰਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਨਿਮਰ ਮਛੇਰੇ ਸਮਝ ਗਏ। (ਮੱਤੀ 4:18-22; 23:1-5; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 4:13) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਨਿਮਰ ਸਨ।—ਲੂਕਾ 19:1, 2, 8; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 22:1-3.

ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ “ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।” ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। *1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 6:12, 19; 2 ਪਤਰਸ 3:13. (w13-E 01/01)

ਸੁਝਾਅ:

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ 1-21 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋ

^ ਪੇਰਗ੍ਰੈਫ 5 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।