Skip to content

Skip to table of contents

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਨੰ. 1 2022 | ਆਓ ਤੋੜੀਏ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ

ਦੁਨੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਅੰਕ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!

ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ?

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹਨ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ?

1 | ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੋ

ਰੱਬ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ?

2 | ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਓ

ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਜਲਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ?

3 | ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢੋ

ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢੋ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ?

4 | ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ

ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ!

ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।