Skip to content

Skip to table of contents

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ! ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ: ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ! ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ: ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:

  • ਸਿਹਤ

  • ਚੰਗੀਆਂ-ਮਾੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

  • ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ

  • ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ?

  • ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿਤਾਬ

ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।