Skip to content

Skip to table of contents

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ! ਨੰ. 2 2021 | ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ?

ਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ? ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ’ਤੇ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ?

ਬੱਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਤੇ?

ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ’ਤੇ

ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਇਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾ ਸਕੋ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਝੱਟ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

JW.ORG ’ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ

ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।