Skip to content

Skip to table of contents

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ?
  • ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?

  • ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ?

  • ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ?

  • ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾਉਣ ਲਈ www.jw.org/pa ʼਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ʼਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।