Skip to content

Skip to table of contents

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ:

  • ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

  • ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

  • ਮੇਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ?

  • ਕੀ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ?

  • ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ?

  • ਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

jw.org ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਣੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨੀ।

ਤੁਸੀਂ jw.org ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਈਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਨ: