Skip to content

Skip to table of contents

2.11

ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੰਦਰ

 1. ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ

 2. 1 ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਰਾ

 3. 2 ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਰਾ

 4. 3 ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀ ਲਈ ਵੇਦੀ

 5. 4 ਧਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੌਦ

 6. 5 ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ

 7. 6 ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ

 8. 7 ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ

 9. 8 ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ

 10. 9 ਕੰਧ (ਸੋਰੇਗ)

 11. 10 ਸ਼ਾਹੀ ਬਰਾਂਡਾ

 12. 11 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਬਰਾਂਡਾ

 13. 12 ਅਨਟੋਨੀਆ ਦਾ ਕਿਲਾ