Skip to content

Skip to table of contents

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ

ਅਧਿਆਇ

1

ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

  • ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਆ (1-4)

  • ਗਾਯੁਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ (5-8)

  • ਦਿਉਤ੍ਰਿਫੇਸ ਵਿਚ ਚੌਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ (9, 10)

  • ਦੇਮੇਤ੍ਰਿਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ (11, 12)

  • ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ (13, 14)