Skip to content

Skip to table of contents

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ

ਅਧਿਆਇ

1

ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

  • ਨਮਸਕਾਰ (1-3)

  • ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ (4-6)

  • ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ (7-11)

    • ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ (10, 11)

  • ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ (12, 13)