ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ 3:1-18

  • ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ (1-3)

  • ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕ (4-6)

  • ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾਵਾਨ (7-18)

3  ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਾਈਏ? ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਈਏ?  ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ+ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ+ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ,+ ਸਗੋਂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ।+  ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।+  ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,+ ਨਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ+ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,+ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।+  ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ+ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ+ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ,  ਤਾਂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ+ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?+  ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ+ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ,+ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!+ 10  ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।+ 11  ਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,+ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ!+ 12  ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ+ ਅਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 13  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ+ ਤਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 14  ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।+ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਕਰਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ+ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।+ 15  ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,+ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।+ 16  ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ* ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।+ 17  ਯਹੋਵਾਹ* ਅਦਿੱਖ* ਹੈ+ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ* ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।+ 18  ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਯਹੋਵਾਹ* ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਝਲਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੂ-ਬਹੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਿੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ* ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।*+

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾ, “ਪਨੈਵਮਾ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, “ਰੂਆਖ; ਪਨੈਵਮਾ” ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”