Skip to content

Skip to table of contents

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ

ਅਧਿਆਇ

1 2 3 4 5

ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

 • 1

  • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ (1-4)

  • ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਚੱਲਣਾ (5-7)

  • ਪਾਪ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ (8-10)

 • 2

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ (1, 2)

  • ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ (3-11)

   • ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ (7, 8)

  • ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ (12-14)

  • ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ (15-17)

  • ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ (18-29)

 • 3

  • ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ (1-3)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ (4-12)

   • ਯਿਸੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ (8)

  • ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ (13-18)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ (19-24)

 • 4

  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ (1-6)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ (7-21)

   • “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਆਰ ਹੈ” (8, 16)

   • ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (18)

 • 5

  • ਯਿਸੂ ’ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ (1-12)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ (3)

  • ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ (13-17)

  • ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ (18-21)

   • ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੈ (19)