ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 45:1-25

  • ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ (1-6)

  • ਮੁਖੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (7, 8)

  • ਮੁਖੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ (9-12)

  • ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਅਤੇ ਮੁਖੀ (13-25)

45  “‘ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਦਿਓਗੇ,+ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।+ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 25,000 ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੁੜਾਈ 10,000 ਹੱਥ* ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।+ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 500 ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੁੜਾਈ 500* ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।+ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 50-50 ਹੱਥ ਚੌੜੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।+  ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਲੰਬੀ ਅਤੇ 10,000 ਚੌੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਣਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ+ ਜੋ ਸੇਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।+ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।  “‘ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਲੇਵੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 25,000 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 10,000 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ+ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਕਮਰੇ*+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।  “‘ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 25,000 ਹੱਥ (ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਚੁੜਾਈ 5,000 ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।+ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।  “‘ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।+  ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਖੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ+ ਅਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣਗੇ।’+  “ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁਖੀਓ, ਬੱਸ! ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ।’ “‘ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ।+ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ,’+ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 10  ‘ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੱਕੜੀ, ਸੁੱਕੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਹੀ ਏਫਾ* ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਹੀ ਬਥ* ਵਰਤੋ।+ 11  ਏਫਾ ਅਤੇ ਬਥ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਥ ਹੋਮਰ* ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਏਫਾ ਵੀ ਹੋਮਰ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12  ਇਕ ਸ਼ੇਕੇਲ+ 20 ਗੀਰਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। 20 ਸ਼ੇਕੇਲ ਜਮ੍ਹਾ 25 ਸ਼ੇਕੇਲ ਜਮ੍ਹਾ 15 ਸ਼ੇਕੇਲ ਇਕ ਮਾਨਹ* ਹੋਣਗੇ।’ 13  “‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੋਮਰ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ ਏਫਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਮਰ ਜੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਫਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ। 14  ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਥ ਦੇ ਮਾਪ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਬਥ ਇਕ ਕੋਰ* ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ ਬਥ ਇਕ ਹੋਮਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ ਬਥ ਇਕ ਹੋਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 15  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ 200 ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਭੇਡ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ+ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ,+ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀਆਂ+ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਬਲ਼ੀਆਂ+ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ,’ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 16  “‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਣਗੇ।+ 17  ਪਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ,+ ਮੱਸਿਆ, ਸਬਤਾਂ+ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ+ ਉਹ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀਆਂ,+ ਅਨਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ+ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇਵੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਪਾਪ-ਬਲ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਬਲ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ।’ 18  “ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਲਈਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਂ।+ 19  ਪੁਜਾਰੀ ਪਾਪ-ਬਲ਼ੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖ਼ੂਨ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਚੁਗਾਠ,+ ਵੇਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ’ਤੇ ਲਾਵੇਗਾ। 20  ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਂ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।+ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ।+ 21  “‘ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ।+ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ।+ 22  ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਪ-ਬਲ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਦੇਵੇਗਾ।+ 23  ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਅਤੇ ਸੱਤ ਭੇਡੂ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ-ਬਲ਼ੀ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।+ ਮੁਖੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਵੇਗਾ। 24  ਉਹ ਹਰ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਅਤੇ ਹਰ ਭੇਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਏਫਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਅਤੇ ਹਰ ਏਫਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀਨ* ਤੇਲ ਦੇਵੇਗਾ। 25  “‘ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ+ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ-ਬਲ਼ੀਆਂ, ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗਾ।’”

ਫੁਟਨੋਟ

ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2.14 ਦੇਖੋ।
ਇਬ, “500 ਬਟਾ 500.”
ਜਾਂ, “20 ਕੋਠੜੀਆਂ।”
ਜਾਂ, “ਮਾਈਨਾ।” ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2.14 ਦੇਖੋ।