ਯਸਾਯਾਹ 35:1-10

  • ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ (1-7)

    • ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੇਖਣਗੇ; ਬੋਲ਼ੇ ਸੁਣਨਗੇ (5)

  • ਛੁਡਾਏ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਹ (8-10)

35  ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਝੁਲ਼ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵੇਗੀ,+ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਾਗ਼-ਬਾਗ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜੇਗਾ।+   ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੜੇਗਾ;+ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਨਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਬਾਨੋਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,+ਕਰਮਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ।+ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਣਗੇ, ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ।   ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ।+   ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ: “ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਡਰੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ! ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ,ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਵੇਗਾ।+ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।”+   ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜਾਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ+ਅਤੇ ਬੋਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।+   ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੰਗੜਾ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰੇਗਾ+ਅਤੇ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਵੇਗੀ+ਕਿਉਂਕਿ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਪਾਣੀਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ।   ਝੁਲ਼ਸੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਲਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀਅਤੇ ਪਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ।+ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿੱਦੜ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ,+ਉੱਥੇ ਹਰਾ-ਹਰਾ ਘਾਹ, ਕਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕੰਡੇ ਉੱਗ ਆਉਣਗੇ।   ਉੱਥੇ ਇਕ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ,+ਹਾਂ, ਇਕ ਰਾਹ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।+ ਇਹ ਰਾਹ ਉਸ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ;ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।   ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੂੰਖਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ;+ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ।+ 10  ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ+ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਓਨ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।+ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣੇਗੀ।+ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ,ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਹਉਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।+

ਫੁਟਨੋਟ