ਯਸਾਯਾਹ 24:1-23

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ (1-23)

    • ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਓਨ ਦਾ ਰਾਜਾ (23)

24  ਦੇਖ! ਯਹੋਵਾਹ ਦੇਸ਼* ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਨਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।+ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ*+ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ।+   ਹਰੇਕ ਦਾ ਹਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿਹਾ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ,ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਦਾ ਤਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ,ਜਿਹਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਤਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਦਾ,ਜਿਹਾ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਦਾ ਤਿਹਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ,ਜਿਹਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਿਹਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ,ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ।+   ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ+ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।   ਦੇਸ਼ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ;*+ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਰਝਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਮਿਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੋਕ ਮੁਰਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।   ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ+ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,+ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ* ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।+   ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਾਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਗਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।+   ਨਵਾਂ ਦਾਖਰਸ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ,* ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਮੁਰਝਾ ਰਹੀ ਹੈ+ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ, ਉਹ ਆਹਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।+   ਡਫਲੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਧੁਨ ਵੱਜਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ;ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ;ਰਬਾਬ ਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।+   ਉਹ ਦਾਖਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 10  ਸੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;+ਹਰ ਘਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇ। 11  ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਰਸ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ;ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।+ 12  ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜ ਪਿਆ ਹੈ;ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।+ 13  ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਵੇਂ ਹੋਣਗੇਜਿਵੇਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਨੂੰ ਝਾੜਨ+ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਗਣ ਲਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।+ 14  ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਣਗੇ,ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਮੁੰਦਰ* ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।+ 15  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ* ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ;+ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਗੇ।+ 16  ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ: “ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ!”+ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ: “ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਇ! ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ;ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।”+ 17  ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਟੋਏ ਅਤੇ ਫੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।+ 18  ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ, ਉਹ ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿਗੇਗਾਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਫਸੇਗਾ+ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। 19  ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਟ ਗਈ ਹੈ;ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ;ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦੀ ਹੈ।+ 20  ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਂਗ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਇਵੇਂ ਝੂਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਝੌਂਪੜੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ,+ਇਹ ਡਿਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੇ। 21  ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾਹ ਉਤਾਂਹ ਉਚਾਈਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। 22  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਅਤੇ ਉਹ ਭੋਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ;ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 23  ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਵੇਗਾਅਤੇ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ+ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਓਨ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ,+ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੱਗੇ* ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਧਰਤੀ।”
ਜਾਂ, “ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਪੁਰਾਣੇ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਪੱਛਮ।”
ਜਾਂ, “ਪੂਰਬ ਵਿਚ।”
ਇਬ, “ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੱਗੇ।”