Skip to content

Skip to table of contents

ਮੀਕਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਅਧਿਆਇ

1 2 3 4 5 6 7

ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

 • 1

  • ਸਾਮਰਿਯਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ (1-16)

   • ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ (5)

 • 2

  • ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ʼਤੇ ਲਾਹਨਤ! (1-11)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (12, 13)

   • ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ (12)

 • 3

  • ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ (1-12)

   • ਮੀਕਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ (8)

   • ਪੁਜਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ (11)

   • ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣੇਗਾ (12)

 • 4

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (1-5)

   • ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਲ਼ ਦੇ ਫਾਲੇ ਬਣਨਗੀਆਂ (3)

   • ‘ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ’ (5)

  • ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਓਨ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੇਗਾ (6-13)

 • 5

  • ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਹਾਕਮ (1-6)

   • ਹਾਕਮ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ (2)

  • ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤ੍ਰੇਲ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ (7-9)

  • ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (10-15)

 • 6

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ (1-5)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? (6-8)

   • ਇਨਸਾਫ਼, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ (8)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਸਜ਼ਾ (9-16)

 • 7

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ (1-6)

   • ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ (6)

  • ‘ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ’ (7)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ (8-13)

  • ਮੀਕਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ (14-20)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ (15-17)

   • ‘ਯਹੋਵਾਹ ਵਰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਣ ਹੈ?’ (18)