Skip to content

Skip to table of contents

ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਅਧਿਆਇ

1 2 3 4

ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

 • 1

  • ਨਮਸਕਾਰ (1, 2)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ; ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (3-11)

  • ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (12-20)

  • ਮਸੀਹ ਲਈ ਜੀਉਣਾ, ਮਰਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ (21-26)

  • ਤੁਹਾਡੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ (27-30)

 • 2

  • ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ (1-4)

  • ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ (5-11)

  • ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ (12-18)

   • ਚਾਨਣ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਾ (15)

  • ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਅਤੇ ਇਪਾਫ੍ਰੋਦੀਤੁਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ (19-30)

 • 3

  • ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ (1-11)

   • ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਸਮਝਣਾ (7-9)

  • ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ (  12-21)

   • ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (20)

 • 4

  • ਏਕਤਾ, ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ (1-9)

   • ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ (6, 7)

  • ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (10-20)

  • ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਨਮਸਕਾਰ (21-23)