Skip to content

Skip to table of contents

ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਅਧਿਆਇ

1 2 3

ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

 • 1

  • ਨਮਸਕਾਰ (1-4)

  • ਕ੍ਰੀਟ ਵਿਚ ਤੀਤੁਸ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (5-9)

  • ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ (10-16)

 • 2

  • ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਾਂ (1-15)

   • ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ (12)

   • ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੋਸ਼ (14)

 • 3

  • ਅਧੀਨਗੀ (1-3)

  • ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ (4-8)

  • ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ (9-11)

  • ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ (12-15)