ਜ਼ਬੂਰ 97:1-12

  • ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ

    • “ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ!” (1)

    • ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ (10)

    • ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ (11)

97  ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ!+ ਧਰਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਏ।+ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ।+   ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ;+ਧਰਮੀ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਨ।+   ਅੱਗ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ+ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।+   ਉਸ ਦੀ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ;ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।+   ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਮ੍ਹਣੇਪਹਾੜ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।+   ਆਕਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।+   ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕੰਮੇ ਦੇਵਤਿਆਂ+ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।+ ਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਓ।*+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇਸੀਓਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨਗਰ* ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੈਂ;ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈਂ।+ 10  ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ।+ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;+ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ* ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।+ 11  ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ+ਅਤੇ ਨੇਕਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 12  ਹੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ* ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ।”
ਇਬ, “ਧੀਆਂ।”
ਜਾਂ, “ਪੰਜੇ ਤੋਂ।”
ਇਬ, “ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ।”