ਜ਼ਬੂਰ 90:1-17

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ

    • ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (4)

    • ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 70-80 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ (10)

    • “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਸਿਖਾ” (12)

ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਗਤ ਮੂਸਾ+ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। 90  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ*+ ਰਿਹਾ ਹੈਂ।   ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏਜਾਂ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ,*+ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਂਗਾ।+   ਤੂੰ ਮਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ;ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂ: “ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਓ।”+   ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ,+ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਪਹਿਰ* ਜਿੰਨੇ ਲੰਬੇ।   ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ;+ ਉਹ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਘਾਹ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।+   ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਘਾਹ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਅਤੇ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।+   ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ+ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।   ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ;*+ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੂਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਭੇਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।+   ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਲ ਇਕ ਹਉਕੇ ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 10  ਸਾਡੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 80 ਸਾਲ।+ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਝੱਟ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।+ 11  ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।+ 12  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਸਿਖਾ+ਤਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। 13  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੁੜ ਆ!+ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ?+ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ’ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਹ।+ 14  ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ+ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੀਏ।+ 15  ਸਾਨੂੰ ਉੱਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,+ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਹਨ।+ 16  ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ।+ 17  ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਰਹੇ;ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾ।* ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾ।*+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ।”
ਜਾਂ, “ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਣਨ-ਪੀੜਾਂ ਸਹੀਆਂ।”
ਰਾਤ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।”
ਜਾਂ, “ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ।”
ਜਾਂ, “ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ।”