ਜ਼ਬੂਰ 77:1-20

  • ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮਨਨ (11, 12)

    • ‘ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ?’ (13)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਯਦੂਥੂਨ* ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਆਸਾਫ਼+ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 77  ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿਆਂਗਾ;ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ।+   ਮੈਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।+ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।   ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ;+ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਹੈ।+ (ਸਲਹ)   ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ;ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।   ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ+ਅਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।   ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ;+ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ;+ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ।   ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖੇਗਾ?+ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?+   ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?   ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ?+ ਕੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? (ਸਲਹ) 10  ਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਾਂ: “ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ:+ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ”? 11  ਮੈਂ ਯਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ;ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। 12  ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਾਂਗਾਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।+ 13  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ?+ 14  ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਜੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।+ ਤੂੰ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।+ 15  ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ* ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,ਹਾਂ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।*+ (ਸਲਹ) 16  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ;ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉਛਾਲ਼ੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ+ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। 17  ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ,ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਚੱਲੇ।+ 18  ਤੇਰੀ ਗਰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼+ ਰਥਾਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸੀ;ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ;+ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਗਈ।+ 19  ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ,+ਤੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ;ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 20  ਤੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ,+ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਬਾਂਹ।”
ਇਬ, “ਛੁਡਾਇਆ।”