ਜ਼ਬੂਰ 64:1-10

  • ਗੁੱਝੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ

    • “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏਗਾ” (7)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 64  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਸੁਣ।+ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ।   ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ,+ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ।   ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ;ਉਹ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹਨ   ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਸੁੱਟਣ;ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ;*ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਫੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ!”+   ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ;ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗੁੱਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ;+ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ।   ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏਗਾ;+ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ;+ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਗੇ।   ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਣਗੇ,ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।+ 10  ਧਰਮੀ ਯਹੋਵਾਹ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲਵੇਗਾ;+ਸਾਰੇ ਨੇਕਦਿਲ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਗੇ।*

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਜਾਂ, “ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ।”