ਜ਼ਬੂਰ 33:1-22

  • ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ

    • “ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ” (3)

    • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (6)

    • ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੌਮ (12)

    • ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ (18)

33  ਹੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੋ।+ ਨੇਕਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ।   ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ;ਦਸ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ।*   ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ;+ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਓ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੋ।   ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ,+ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਉਹ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।+ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।+   ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ+ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ* ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।   ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;+ਉਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।   ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨੇ।+ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ।   ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ;+ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ।+ 10  ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ;+ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ* ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।+ 11  ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ* ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣਗੇ;+ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। 12  ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ,+ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ* ਬਣਾਇਆ ਹੈ।+ 13  ਯਹੋਵਾਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ।+ 14  ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਤੋਂ,ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 15  ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ।+ 16  ਇਕ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ+ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਸੂਰਬੀਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ।+ 17  ਬਚਾਅ* ਲਈ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਉਣੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ;+ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 18  ਦੇਖੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ+ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ 19  ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖੇ।+ 20  ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ।+ 21  ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।+ 22  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ,+ਤੇਰਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਦਸ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ’ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ।”
ਇਬ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ।”
ਜਾਂ, “ਖ਼ਿਆਲਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਸਲਾਹਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਜਾਇਦਾਦ।”
ਜਾਂ, “ਜਿੱਤ।”