ਜ਼ਬੂਰ 15:1-5

  • ਕੌਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ?

    • ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ (2)

    • ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (3)

    • ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ (4)

ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 15  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਵੱਸ ਸਕਦਾ?+   ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਗ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ,*+ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।+   ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,+ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ+ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।*+   ਉਹ ਨੀਚ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ* ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ।+   ਉਹ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ+ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।+ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।*+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
ਇਬ, “ਸਹੁੰ।”
ਜਾਂ, “ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ।”