ਜ਼ਬੂਰ 140:1-13

  • ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ

    • ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ (3)

    • ਹਿੰਸਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (11)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 140  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ;ਹਿੰਸਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ,+   ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਛੇੜਦੇ ਹਨ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੀ ਹੈ;+ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ।+ (ਸਲਹ)   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ+ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ,ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ।   ਘਮੰਡੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਫੰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ;ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੱਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਨ।+ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਹੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।+ (ਸਲਹ)   ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ: “ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ। ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ।”+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ,ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਕਿਤੇ ਉਹ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ।+ (ਸਲਹ)   ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਪੈਣ।+ 10  ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਖਦੇ ਕੋਲੇ ਵਰ੍ਹਨ।+ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ,ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ*+ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣ। 11  ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ* ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ,+ਬੁਰਾਈ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। 12  ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏਗਾ।+ 13  ਧਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ,ਨੇਕਦਿਲ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ* ਵੱਸਣਗੇ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ।”
ਜਾਂ, “ਦੇਸ਼ ਵਿਚ।”
ਜਾਂ, “ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ।”