ਜ਼ਬੂਰ 12:1-8

  • ਯਹੋਵਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ (6)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ; ਇਹ ਗੀਤ ਸ਼ਮੀਨੀਥ* ਸੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 12  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ;ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।   ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।+   ਯਹੋਵਾਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਵੇਗਾ,ਨਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਨੂੰ।+   ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ;ਕਿਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇ?”+   “ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਗ਼ਰੀਬ ਹਉਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ,+ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਾਂਗਾ,” ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।”   ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ;+ਇਹ ਉਸ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੱਠੀ* ਵਿਚ ਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਂਗਾ;+ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਂਗਾ।   ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਧਾਤ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ।”