ਕਹਾਉਤਾਂ 29:1-27

  • ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ-ਟੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (15)

  • ਦਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (18)

  • ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਝਗੜਾ ਛੇੜਦਾ (22)

  • ਨਿਮਰ ਇਨਸਾਨ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ (23)

  • ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਇਕ ਫੰਦਾ (25)

29  ਕਾਫ਼ੀ ਤਾੜਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਅਕੜਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ*+ਅਚਾਨਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।+   ਧਰਮੀ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੂੰਗਦੇ ਹਨ।+   ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।+   ਰਾਜਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।   ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ।+   ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਧਰਮੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।+   ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।+   ਸ਼ੇਖ਼ੀਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,+ਪਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।+   ਜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਪਵੇ,ਤਾਂ ਗਲ਼ਾ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਪਰ ਕੋਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।+ 10  ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਆਦਮੀ ਬੇਕਸੂਰ* ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।* 11  ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।+ 12  ਜੇ ਹਾਕਮ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ,ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।+ 13  ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ:* ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।* 14  ਜੇ ਰਾਜਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ,+ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ।+ 15  ਸੋਟੀ* ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,+ਪਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ-ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 16  ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਧਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।+ 17  ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ;ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ।+ 18  ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਣ* ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,+ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।+ 19  ਨੌਕਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ।+ 20  ਕੀ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?+ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੂਰਖ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ।+ 21  ਜੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 22  ਝੱਟ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਝਗੜਾ ਛੇੜਦਾ ਹੈ;+ਗੱਲ-ਗੱਲ ’ਤੇ ਭੜਕਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।+ 23  ਹੰਕਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ,+ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਨਿਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਰ ਪਾਵੇਗਾ।+ 24  ਚੋਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ,*ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।+ 25  ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਇਕ ਫੰਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।+ 26  ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,*ਪਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।+ 27  ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਘਿਣਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਘਿਣਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਢੀਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ।”
ਜਾਂ, “ਨਿਰਦੋਸ਼।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਪਰ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।”
ਇਬ, “ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।”
ਯਾਨੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ; ਸਜ਼ਾ।”
ਜਾਂ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਧ।”
ਜਾਂ, “ਉਹ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਾਪ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਦੀ ਮਿਹਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਇਬ, “ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।”