ਕਹਾਉਤਾਂ 20:1-30

  • ਦਾਖਰਸ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਾ (1)

  • ਸਿਆਲ਼ ਵਿਚ ਆਲਸੀ ਹਲ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦਾ (4)

  • ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ (5)

  • ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਣ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ (25)

  • ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ (29)

20  ਦਾਖਰਸ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ+ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੇਕਾਬੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ;+ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ।+   ਰਾਜੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ* ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜ ਵਾਂਗ ਹੈ;+ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।+   ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਆਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,+ਪਰ ਹਰੇਕ ਮੂਰਖ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।+   ਸਿਆਲ਼ ਵਿਚ ਆਲਸੀ ਹਲ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦਾ,ਇਸ ਲਈ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗੇਗਾ।*+   ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ* ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ,ਪਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।   ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ,ਪਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ?   ਧਰਮੀ ਖਰੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।+ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ* ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗੀ।+   ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,+ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦਾ ਹੈ।+   ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ;+ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ”?+ 10  ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਪ*​—ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਘਿਣ ਹੈ।+ 11  ਬੱਚਾ* ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਸ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।+ 12  ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੰਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ​—ਦੋਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।+ 13  ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ।+ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ।+ 14  ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਦੀ ਹੈ, ਰੱਦੀ!” ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।+ 15  ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂੰਗੇ* ਵੀ,ਪਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਮੋਲ ਹਨ।+ 16  ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਹੈ;+ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਔਰਤ* ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋੜੀਂ ਨਾ।+ 17  ਧੋਖੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।+ 18  ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ,*+ਸਹੀ ਸੇਧ* ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੁੱਧ ਲੜ।+ 19  ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੇਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ;+ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਗ਼ਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹਨ,* ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨਾ ਰੱਖ। 20  ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ,ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।+ 21  ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵਿਰਾਸਤ,ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।+ 22  ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ: “ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ!”+ ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਰੱਖ+ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।+ 23  ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਵੱਟਿਆਂ* ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਘਿਣ ਹੈਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। 24  ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;+ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ?* 25  ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ!”+ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖਣਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਫੰਦਾ ਹੈ।+ 26  ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰਾਜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।+ 27  ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। 28  ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;+ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।+ 29  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ+ਅਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੌਲ਼ਾ ਸਿਰ।+ 30  ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਧੋ* ਦਿੰਦੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਖ਼ੌਫ਼।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਭਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਇਰਾਦੇ।” ਇਬ, “ਸਲਾਹ।”
ਇਬ, “ਪੁੱਤਰ।”
ਜਾਂ, “ਇੱਕੋ ਤੋਲ ਲਈ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਾਪ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਂਡੇ।”
ਜਾਂ, “ਮੁੰਡਾ।”
ਜਾਂ, “ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ।”
ਜਾਂ, “ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਜਾਂ, “ਬੁੱਧ ਭਰੀ ਸਲਾਹ।”
ਜਾਂ, “ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਇੱਕੋ ਤੋਲ ਲਈ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਟੇ।”
ਜਾਂ, “ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਹੈ?”
ਜਾਂ, “ਸਾਫ਼ ਕਰ।”