ਕਹਾਉਤਾਂ 18:1-24

  • ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਸੁਆਰਥ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ (1)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ (10)

  • ਧਨ-ਦੌਲਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ (11)

  • ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਹੈ (17)

  • ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਫ਼ਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ (24)

18  ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਆਰਥੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।*   ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ;ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ।+   ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ।+   ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ।+ ਬੁੱਧ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਹਿੰਦੀ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਹੈ।   ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ+ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ।+   ਮੂਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝਗੜਾ ਛੇੜਦੀਆਂ ਹਨ+ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।+   ਮੂਰਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ+ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਫੰਦਾ ਹਨ।   ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਆਦ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ;*+ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।+   ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਲਸੀ ਹੈ,ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ।+ 10  ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ।+ ਧਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।*+ 11  ਅਮੀਰ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਉਸ ਲਈ ਕਿਲੇਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ;ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।+ 12  ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।+ 13  ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ।+ 14  ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ,+ਪਰ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਮਨ* ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?+ 15  ਸਮਝਦਾਰ ਦਾ ਮਨ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 16  ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਉਸ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ;+ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 17  ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।*+ 18  ਗੁਣੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।* 19  ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਲੇਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਹੋੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।+ 20  ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ* ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰੇਗਾ;+ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਜੇਗਾ। 21  ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹਨ;+ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣਗੇ।+ 22  ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ+ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ* ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।+ 23  ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਰੁੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 24  ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜੋ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,+ਪਰ ਇਕ ਦੋਸਤ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਫ਼ਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨਿਗਲ਼ੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ।”
ਇਬ, “ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਯਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮਹਿਫੂਜ਼।
ਜਾਂ, “ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ।”
ਜਾਂ, “ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਦੀ ਨਹੀਂ।”
ਇਬ, “ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਇਬ, “ਮੂੰਹ।”
ਜਾਂ, “ਕਿਰਪਾ।”