Skip to content

Skip to table of contents

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਅਧਿਆਇ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

 • 1

  • ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ (1-11)

   • ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (4)

   • ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (5-7)

   • ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (9)

  • ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੈ (12-18)

   • ਇਹ ਹਵਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ (14)

 • 2

  • ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ (1-11)

  • ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ (12-16)

  • ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (17-23)

  • ਖਾਹ, ਪੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ (24-26)

 • 3

  • ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ (1-8)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ (9-15)

   • ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ (11)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (16, 17)

  • ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਵੇਂ ਮਰਦੇ ਹਨ (18-22)

   • ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (20)

 • 4

  • ਜ਼ੁਲਮ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ (1-3)

  • ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ (4-6)

  • ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ (7-12)

   • ਇਕ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਚੰਗੇ (9)

  • ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (13-16)

 • 5

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਹ (1-7)

  • ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ (8, 9)

  • ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ (10-20)

   • ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ (10)

   • ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (12)

 • 6

  • ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣਾ (1-6)

  • ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ (7-12)

 • 7

  • ਨੇਕਨਾਮੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ (1-4)

  • ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਝਿੜਕ (5-7)

  • ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ (8-10)

  • ਬੁੱਧ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ (11, 12)

  • ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ (13-15)

  • ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ (16-22)

  • ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ (23-29)

 • 8

  • ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ (1-17)

   • ਰਾਜੇ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੰਨ (2-4)

   • ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ (9)

   • ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ (11)

   • ਖਾਹ, ਪੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾ (15)

 • 9

  • ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (1-3)

  • ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ (4-12)

   • ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ (5)

   • ਕਬਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ (10)

   • ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ (11)

  • ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ (13-18)

 • 10

  • ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (1)

  • ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ (2-11)

  • ਮੂਰਖ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ (12-15)

  • ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ (16-20)

   • ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਪੰਛੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ (20)

 • 11

  • ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ (1-8)

   • ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ (1)

   • ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬੀਜ (6)

  • ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ (9, 10)

 • 12

  • ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ (1-8)

  • ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਿਚੋੜ (9-14)

   • ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਾਣੀ ਦੀ ਆਰ ਵਰਗੀਆਂ (11)

   • ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ (13)