ਉਤਪਤ 3:1-24

  • ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (1-13)

    • ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ (4, 5)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ (14-24)

    • ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (15)

    • ਅਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ (23, 24)

3  ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਸੱਪ+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨ* ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: “ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਚੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ* ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ?”+  ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰਤ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।+  ਪਰ ਜੋ ਦਰਖ਼ਤ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ,+ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ: ‘ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ।’”  ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਪ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ।+  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਧਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ-ਬੁਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”+  ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਰਖ਼ਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ।+ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ।+  ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ।+  ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਾਮ* ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਓਹਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕ ਗਏ।  ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ: “ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਂ?” 10  ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੁਕ ਗਿਆ।” 11  ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈਂ?+ ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦਰਖ਼ਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਧਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?”+ 12  ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੋ ਔਰਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰਖ਼ਤ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਧਾ।” 13  ਫਿਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ?” ਔਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਧਾ।”+ 14  ਫਿਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਪ+ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਾਪੀ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ। 15  ਮੈਂ ਤੇਰੇ+ ਅਤੇ ਔਰਤ+ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ*+ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ*+ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ* ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ।+ ਉਹ* ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ+ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ* ਕਰੇਂਗਾ।”+ 16  ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਥ ਲਈ ਤਰਸੇਂਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗਾ।” 17  ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ* ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: ‘ਤੂੰ ਉਸ ਦਰਖ਼ਤ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਈਂ,’+ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਧਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਾਪੀ ਗਈ ਹੈ।+ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਖਾਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਹੱਡ-ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।+ 18  ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲ਼ੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਉਗਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਾਵੇਂਗਾ। 19  ਰੋਟੀ* ਖਾਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।+ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ।”+ 20  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੱਵਾਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ।+ 21  ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਏ।+ 22  ਫਿਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਦੇਖੋ! ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਚੰਗੇ-ਬੁਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।+ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ+ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ।” 23  ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ+ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।+ 24  ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਕਰੂਬੀਆਂ+ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਬਲ਼ਦੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਚਲਾਕ; ਚਾਤਰ।”
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਨਿਆਂ ਸੀ।
ਜਾਂ, “ਦਿਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ; ਕੁਚਲਣਾ।”
ਯਾਨੀ, ਔਰਤ ਦੀ “ਸੰਤਾਨ।”
ਜਾਂ, “ਵੈਰ।”
ਇਬ, “ਬੀ।”
ਇਬ, “ਬੀ।”
ਮਤਲਬ “ਇਨਸਾਨ; ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ।”
ਜਾਂ, “ਭੋਜਨ।”