Skip to content

Skip to table of contents

 ਭਾਗ 3

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ?

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ?

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਤਪਤ 1:28

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਮ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਬਣ ਗਏ।​—ਉਤਪਤ 2:21, 22.

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ-ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਹ ਅਦਨ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਨਦੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।

 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਖ਼ਤ ਤੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਤਪਤ 2:16, 17

ਇਕ ਦੂਤ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਖ਼ਤ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ।’

ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸੱਪ ਰਾਹੀਂ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਰਖ਼ਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਊਂਗੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੀ ਬਣੂੰਗੀ।’ ਪਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਸੀ।—ਉਤਪਤ 3:1-5.