Skip to content

Skip to table of contents

 ਪਾਠ 16

ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਮਿਆਨਮਾਰ

ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਕਿੰਗਡਮ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਬਾਈਬਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ‘ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। (ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 1:1) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਹਿੱਤ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੰਗਡਮ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:13.

ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:16) ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣ।

  • ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਹਨ?

  • ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?