Skip to content

Skip to table of contents

 ਪਾਠ 17

ਸਰਕਟ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਸਰਕਟ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਮਲਾਵੀ

ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨਾਨੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਫ਼ਰੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ’ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 15:36) ਅੱਜ ਵੀ ਸਫ਼ਰੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਟ ਓਵਰਸੀਅਰ ਲਗਭਗ 20 ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਰ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਓਵਰਸੀਅਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 15:35.

ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਟ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ‘ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ’ ਹਨ। (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 8:23) ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:7.

  • ਸਰਕਟ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?