Skip to content

Skip to table of contents

 ਪਾਠ 5

ਧਰਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?

ਧਰਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?

1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ?

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋੜੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੂਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। (ਅੱਯੂਬ 38:4, 7) ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਸੀ। (ਉਤਪਤ 2:15-17) ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।​ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 37:29; 115:16 ਪੜ੍ਹੋ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਦਨ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋੜੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ। (ਉਤਪਤ 1:28) ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਰਹੇਗੀ।​ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 104:5 ਪੜ੍ਹੋ।

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ?

2. ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਆਦਮ ਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਸ ਵਰਗਾ ਬਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: “ਧਰਤੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”​—ਅੱਯੂਬ 9:24.​ਉਤਪਤ 3:23, 24 ਪੜ੍ਹੋ।

ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਉਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। (ਯਸਾਯਾਹ 45:18) ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।​ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 37:11, 34 ਪੜ੍ਹੋ।

3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ?

ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ 1,000 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ।​ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20:1-3; 21:3, 4 ਪੜ੍ਹੋ।

4. ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ?

ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬੁਰਾਈ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ “ਨਿਸ਼ਾਨੀ” ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ “ਇਸ ਯੁਗ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ” ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।​ਮੱਤੀ 24:3, 7-14, 21, 22 ਪੜ੍ਹੋ।

1,000 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। (ਯਸਾਯਾਹ 9:6, 7; 11:9) ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਿਸੂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।​ਯਸਾਯਾਹ 25:8; 33:24 ਪੜ੍ਹੋ।

5. ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ?

ਕਿੰਗਡਮ ਹਾਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। (1 ਯੂਹੰਨਾ 2:17) ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਰੱਬ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਸਫ਼ਨਯਾਹ 2:3) ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਹਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਚੰਗੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।​ਮੀਕਾਹ 4:1-4 ਪੜ੍ਹੋ।