Skip to content

Skip to table of contents

ਪਾਠ 1

ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਕੀ ਹੈ?

1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।​ਯਿਰਮਿਯਾਹ 29:11 ਪੜ੍ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ।​ਯਸਾਯਾਹ 25:8; 33:24; ਦਾਨੀਏਲ 2:44 ਪੜ੍ਹੋ।

2. ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। (ਸਫ਼ਨਯਾਹ 2:3) ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।​2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:1-5 ਪੜ੍ਹੋ।

3. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ।​ਕਹਾਉਤਾਂ 29:25; ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14:6, 7 ਪੜ੍ਹੋ।