Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ
  • ਮਨੀਲਾ, ਫ਼ਿਲਪੀਨ—ਇੰਟਰਾਮੂਰੋਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

  • ਬਾਲੇਰ, ਆਰੋਰਾ ਪ੍ਰਾਤ, ਫ਼ਿਲਪੀਨ—ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

  • ਮਨੀਲਾ, ਫ਼ਿਲਪੀਨ—ਇੰਟਰਾਮੂਰੋਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

  • ਬਾਲੇਰ, ਆਰੋਰਾ ਪ੍ਰਾਤ, ਫ਼ਿਲਪੀਨ—ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ