Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ
  • ਟੋਕੀਓ, ਜਪਾਨ​—ਇਕ ਬੋਲ਼ੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ jw.org ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

  • ਕਾਈਮਾਈਸ਼ੀ, ਜਪਾਨ—ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਆਏ ਭੁਚਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ

  • ਟੋਕੀਓ, ਜਪਾਨ​—ਇਕ ਬੋਲ਼ੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ jw.org ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

  • ਕਾਈਮਾਈਸ਼ੀ, ਜਪਾਨ—ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਆਏ ਭੁਚਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ—ਮੱਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਨੋਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ

ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ “ਯੇਹੂ” ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।