Skip to content

Skip to secondary menu

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ
  • ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ—ਸੈਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

ਸੇਵਕਾਈ

ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਸੇਵਕਾਈ

ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਲੋਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੂਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਲ 2014 ਦਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀ: “ਬਾਈਬਲ—ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ।”