Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ
  • ਬਾਰਸਿਲੋਨਾ, ਸਪੇਨ—ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੇਨੀ, ਕੈਟਲਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

  • ਆਜੀਟੇ, ਕਨੇਰੀ ਟਾਪੂ, ਸਪੇਨ​—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ! ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ

  • ਬਾਰਸਿਲੋਨਾ, ਸਪੇਨ—ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੇਨੀ, ਕੈਟਲਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

  • ਆਜੀਟੇ, ਕਨੇਰੀ ਟਾਪੂ, ਸਪੇਨ​—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ! ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ!

ਸਪੇਨ ਦੀ ਸੈਰ

ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।