Skip to content

Skip to secondary menu

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ
  • ਕੋਪਾਕਾਬਾਨਾ ਬੀਚ, ਰਿਓ ਡ ਜਨੇਰੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ—ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ

ਐਮੇਜ਼ਨ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ

ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ!

ਸੇਵਕਾਈ

ਸ਼ਿੰਗੁ ਨਦੀ ਲਾਗੇ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ 28 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗੁ ਨਦੀ ਵਿਚ 15 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ।