Skip to content

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗ ਹੈ!

ਓਨੇਸਮਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਲ ਬੋਨ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ (ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ) ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ?

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕੜੀ ਹਾਂ

ਵ੍ਹੀਲ-ਚੇਅਰ ਵਿਚ ਪਈ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਉਹ ‘ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ।’

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ

ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਰਾਹ ਮਾਈਗਾ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਣੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ।

ਮੇਰੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਹਾਰਾ

20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੀਕਲੌਸ਼ ਲੈਕਸ ਦਾ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ?

“ਜੇ ਕਿੰਗਜ਼ਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ!”

ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਗਜ਼ਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

ਉਹ ਛੋਹ ਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ

ਜੇਮਜ਼ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੋਲ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਮਿਲਿਆ?

ਬੋਲ਼ੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ

ਵਾਲਟਰ ਮਾਰਕਿਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।