Skip to content

ਬਾਈਬਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ

ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਦਿਲਾਸੇ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇਖ਼ੋਰ ਸਿੰਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ।